जावास्क्रिप्ट - नेव्हीगेटर ऑब्जेक्ट

Category: जावास्क्रिप्ट Published: Thursday, 20 October 2016

जावास्क्रिप्टच्या नेव्हीगेटर या पूर्वरचित प्रोग्रॅम घटकाचा (ऑब्जेक्ट) उपयोग
उदाहरण -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्तर -