पीएचपी भाग-५

Category: पीएचपी (PHP) Published: Thursday, 20 October 2016

ज्या सर्व्हरवर पीएचपी फाईल आहे त्या सर्व्हरचे नाव, फाईलचा पत्ता, सर्व्हरचा IP address तसेच http विषयीची सर्व माहिती मिळविण्यासाठी खालील पीएचपी प्रोग्रॅम वापरता येतो.

या उदाहरणातील पीएचपी फाईल स्थानिक सर्व्हरवर ठेवलेली आहे व ब्राउजरमध्ये ती उघडली असता खालील उत्तर येते.
-----------------------------
Server Name - localhost
Script name - /use_of_php/server_info.php
Remote Server Address - 127.0.0.1
HTTP User Agent - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 ( .NET CLR 3.5.30729)
-----------------------------
वरिल प्रोग्रॅम टाईप करून आपल्या सर्व्हरवर ठेवून काय उत्तर येते ते पहा.