पीएचपी भाग-६ Form Process

Category: पीएचपी (PHP) Published: Thursday, 20 October 2016

पूर्वी आपण युजरकडून अभिप्राय (feedback) घेण्यासाठी फॉर्मचा उपयोग कसा करता येतो हे पाहिले होते. त्यावेळी फॉर्मची माहिती पाठविण्यासाठी पीएचपी प्रोग्रॅमचा वापर करावा लागतो हेही सांगितले होते. आता असा वापर कसा करता येतो हे पाहूया.

समजा आपले कॉम्प्युटर पार्ट चे दुकान आहे व आपल्याला इंटरनेटवरून त्याच्या विक्रीसाठी वेबसाईट करावयाची आहे. html form व पीएचपीच्या साहाय़्य़ाने अशी वेबसाईट आपल्याला करता येईल.
.
यासाठी प्रथम फॉर्म भरण्यासाठी order.html हे वेबपेज करावे. यात मराठी युनिकोड अक्षरे लिहिता यावीत यासाठी मेटा टॅगमध्ये UTF-8 चा उल्लेख केला आहे.खालील प्रोग्रॅम पहा.


हे पेज स्क्रीनवर खालीलप्रमाणे दिसेल.

फॉर्ममध्ये भरलेली माहिती name,email,item आणि quantity फॉर्मवरून सर्व्हरकडे पोस्ट झाली की ती पीएचपी च्या $_POST या व्हेरिएबलमध्ये तात्पुरती साठविली जाते. process.php मध्ये $name, $email,$item व $quantity या व्हेरिएबलमध्ये साठविली जाते. 
$name=$_POST['name'];
$email=$_POST['email']
$quantity = $_POST['quantity'];
$item = $_POST['item'];वरील पीएचपी प्रोग्रॅम खालीलप्रमाणे युजरकडे प्रतिसाद पाठवेल.


वरील उदाहरणात form साठी order.html आणि व php process साठी process.php या दोन प्रोग्रॅम वापरले आहेत.

आता याप्रमाणे आपण कोणत्याही प्रकारचा फॉर्म डिझाईन करून युजरची माहिती पीएचपी प्रोग्रॅमच्या साहाय्याने मिळवू शकाल.