वेबसाईट - टेबल

Category: साध्या वेबसाईटचे डिझाईन Published: Thursday, 21 April 2016
वेबसाईट - टेबल PDF Print E-mail

 हिशोब लिहिण्यासाठी, बिल करताना, मार्कलिस्ट तयार करताना व अशाच कामासाठी तक्ता किंवा कोष्टक (table) वापरणे सोयीस्कर ठरते.
वेबपेजवर टेबल घालण्यासाठी table व /table हे टॅग वापरले जातात. टेबलची बॉर्डर दिसावयास हवी असेल तर बॉर्डर साठी १,२ वा आवश्यक त्या जाडीसाठी वाढता आकडा लिहिला जातो. मात्र नको असल्यास त्याचे मूल्य ० लिहावे लागते.
प्रत्येक टेबलमध्ये आडव्या ओळी (rows) व उभे रकाने (columns) असतात. टेबलमध्ये पहिल्यांदा आडवी ओळ tr व /tr ने तयार करून जितके रकाने असतील तितक्या वेळा td व /td हे टॅग घालून त्याच्या आत माहिती लिहावी लागते.
वरील टेबलमध्ये प्रत्येक ओळ व रकाना यामुळे जो कप्पा बनतो त्याला cell म्हणतात. टेबल फक्त एका कप्प्याचे असले तरी त्यात एक tr td /td /tr असे टॅग द्यावे लागतात.
टेबलमध्ये सहसा पहिल्या ओळीत रकान्याचे शीर्षक असते. त्यातील माहिती ठळक दिसावी म्हणून पहिल्या ओळीतील रकान्यांसाठी th व /th हे टॅग वापरता येतात.खाली एक टेबलचा प्रोग्रॅम दिला आहे.

त्याचे आउटपुट वेबपेजवर खालीलप्रमाणे येते.

अशा टेबलचा वापर करून एका कप्प्यात माहिती तर दुसर्‍या कप्प्यात चित्र वा फॊटो ठेवून चांगले वेबपेज करता येते. यात योग्य कप्पे निवडून माहिती चित्राच्या वर बाजूला वा खाली घालता येते.