HTML5 भाग-२

Category: वेबपेजची नवी भाषा - HTML5
Published: Thursday, 20 October 2016

प्रत्येक वेबपेजच्या HTML स्क्रिप्टमध्ये  सुरवातीस  ब्राऊजरसाठी उपयुक्त  असणारे डॉक्युमेंट टाईप (Doctype)  HTML5 मध्ये अनिवार्य असते. कारण या  डॉक्युमेंट चा वापर करून जावास्क्रिप्टच्या साहाय्याने वेबपेजमध्ये बदल करता येतात. 
डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल - HTML स्क्रिप्टची रचना व त्यातील टॅगचे स्थान याची कल्पना येण्यासाठी वेबपेजचे डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल (DOM)  म्हणजे काय हे समजले पाहिजे.

 खाली एका वेबपेजच्या डॉक्युमेंट मॉडेलचे वर्णन दिले आहे. 

वरील आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे HTML चे सर्व टॅग document चे घटक असतात. HTML चे  दोन भाग HEAD आणि BODY  हे असतात.HEAD मध्ये मेटा, टायटल व स्क्रिप्ट (जावास्क्रिप्ट) यासारखे पूरक भाग तर BODY मध्ये मुख्य प्रोग्रॅम असतो. त्यातील टॅग व टॅगमधील माहिती यांचे स्थान DOM मुळे समजते. आता  BODY च्या सर्व टॅगला विशिष्ट नावे देऊन त्या नावावरून वेबपेजमधील मजकुराची जागा शोधणे व त्यात बदल करणे  जावास्क्रिप्टला शक्य होते.

उदाहरणार्थ वरील वेबपेजमध्ये एकापेक्षा अधिक div टॅग असू शकतात. आता जर  त्यातील प्रत्येक div ला  "one", "two","three"  अशी वेगवेगळी नावे (ID) असतील व आपल्याला त्यातील "two" हे नाव असलेल्या div तील मजकूर वा मजकुराची मांडणी बदलायची असेल तर document.getElementByID("two") हे सूत्र वापरून div शोधता येईल व .innerhtml चा वापर करून आवश्यक तो बदल करता येईल.

HTML5 भाग-१

Category: वेबपेजची नवी भाषा - HTML5
Published: Thursday, 20 October 2016

वेबपेजसाठी आतापर्यंत वापरली जात असलेली  HTML प्रोग्रॅमिंग भाषा केवळ वेबपेजमधील मजकुराच्या मांडणीचे कार्य करीत असे.त्यात कृतीशीलता नव्हती. त्यामुळे केवळ HTML वापरून तयार केलेल्या वेबपेजला  स्टॅटिक वेबपेज समजले जायचे. युजरला त्याच्या इच्छेनुसार त्यात बदल करता यावा किंवा काही नवी माहिती, गणिती क्रिया वा आकृत्या काढण्यासाठी जावास्क्रिप्ट, पीएचपी वा asp.net  या प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेसचा त्यासाठी उपयोग करणे आवशयक असते. अशा वेबपेजला  डायनॅमिक वेबपेज समजले जाते. 

HTML भाषेत जावास्क्रिप्टचा उपयोग सुरू झाल्यानंतर त्याला  DHTML म्हणजे डायनॅमिक ( वा कृतीशील) HTML असे संबोधले जाऊ लागले. HTMLच्या चौथ्या आवृत्ती(4.01) पर्यंत यात काही बदल झाला नव्हता. प्रत्येक वेबपेजच्या HTML स्क्रीप्टमध्ये  सुरवातीस 
&lt !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"&gt

असे ब्राऊजरसाठी उपयुक्त  असणारे डॉक्युमेंट टाईप (Doctype)चे वर्णन दिले जायचे. 
HTML5 या आवृत्तीच्या वेळी मात्र HTML मध्येच जावास्क्रिप्ट अंतर्भूत करून त्याला कृतीशील भाषेचे रूप देण्यात आले. ब्राऊजरसाठी उपयुक्त  असणारे डॉक्युमेंट टाईपदेखील
!DOCTYPE HTML  
असे छोटेखानी करण्यात आले. मेटा, स्क्रिप्ट व लिंक टॅगदेखील  संक्षिप्त करण्यात आले.

 यापेक्षाही मोठा बदल म्हणजे HTML5 आता आपल्याच HTML पेजमध्ये पाहिजे तसे बदल करण्यास, चित्रे व आकृत्या काढणे तसेच दृक्‌श्राव्य माध्यमांचा सुलभतेने वापर करण्यास  सक्षम झाले आहे.

आकृत्या काढण्यासाठी canvas ही नवी सुविधा यात उपलब्ध आहे. जिओलोकेशन (  स्थान निश्चिती) व बेब स्टोअरेजचा वापरही HTML5 त करता येतो. शिवाय HTML5 मध्ये केलेले वेबपेज, कोणत्याही कॉम्प्युटरवर, लॅपटॉपवर, आयपॅडवर वा मोबाईलवरही व्यवस्थित दिसू शकते.

फायरफॉक्स, सफारी, गुगल क्रोम मोबाईल वेबकिट,  ऑपेरा व आयई ९ या ब्राऊजरमध्ये  HTML5 वापरता येते मात्र आयई ६,७ मध्ये ही सुविधा वापरता येत नाही आयई ८ मध्ये फक्त वेब स्टोअरेज करता येते.

वेबपेजची ही नवी भाषा आधुनिक वेबटेक्नॉलॉजीसाठी आता सर्वमान्य झाली आहे. आपण याची माहिती अता क्रमवार भागात घेणार आहोत..