AJAX (अजॅक्स) भाग-२

Category: AJAX (अजॅक्स) Published: Wednesday, 26 October 2016

सर्व्हरवर info.txt  नावाची फाईल असून त्यात New information असा मजकूर लिहिला आहे असे गृहीत धरले तर ती माहिती ( टेक्स्ट) वाचण्यासाठी मागील पहिल्या भागात दिलेल्या माहिती वर आधारित प्रोग्रॅम खालील प्रमाणे लिहिता येईल.  
------------------
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function loadXMLDoc()
{
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest)
  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
else
  {// code for IE6, IE5
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
xmlhttp.onreadystatechange=function()
  {
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
    {
    document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
    }
  }
xmlhttp.open("GET","info.txt",true);
xmlhttp.send();
}
</script>
</head>
<body>

<div id="myDiv">Information to be changed</div>
<button type="button" onclick="loadXMLDoc()">Change information in div</button>

</body>
</html>
--------------
 ब्राउजरमध्ये या प्रोग्रॅमचा स्क्रीन असा दिसेल.

बटन दाबून इव्हेंट पाठविला की त्याचे उत्तर खालीलप्रमाणे दिसेल. 

आता वरील मजकुरात वेगवेगळे टॅग वापरून पाहिजे त्याप्रमाणे मजकुराची मांडणी करता येईल.