AJAX (अजॅक्स) भाग-३

Category: AJAX (अजॅक्स) Published: Wednesday, 26 October 2016

भाग २ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे सर्व्हरवर foundation_websites.txt या फाईलमध्ये खालील मजकूर लिहिला
---
<p><strong>Dnyandeep Foundation Websites</strong></p>
<ol>
  <li>www.dnyandeep.net</li>
  <li>www.mymarathi.com</li>
  <li>www.sanskritdeepika.org</li>
  <li>www.vidnyan.net</li>
  <li>www.mysangli.com</li>
  <li>www.mykolhapur.net</li>
  <li>www.envis.org</li>
  <li>www.green-tech.biz</li>
  <li>www.school4all.org</li>
  <li>www.mykolhapurilive.com</li>
</ol>
----
व मागील प्रोग्रॅममध्ये त्यानुसार खालीलप्रमाणे बदल केले की अजॅक्सच्या साहाय्याने आपल्याला वेबपेजचे टेक्ट टॅगसहीत दाखविता येईल.
xmlhttp.open("GET","foundation_websites.txt",true);
...
<div id="myDiv">Dnyandeep Foundation Websites</div>
<button type="button" onclick="loadXMLDoc()">Show Dnyandeep Foundation Websites</button>


ब्राउजरमध्ये या प्रोग्रॅमचा स्क्रीन असा दिसेल. 

 
 
बटन दाबून इव्हेंट पाठविला की त्याचे उत्तर खालीलप्रमाणे दिसेल.