AJAX (अजॅक्स) भाग-५

Category: AJAX (अजॅक्स) Published: Wednesday, 26 October 2016

समजा आपल्याला ज्ञानदीपच्या वेबसाईट्समधील मराठी माध्यमातील वेबसाईटचीच माहिती हवी असेल तर मागील प्रोग्रॅममध्ये खालील बदल करून हे आपल्याला साध्य करता येईल.
----
 for (i=0;i<x.length;i++)
      {
    
      xx=x[i].getElementsByTagName("description");
       
          z=xx[0].firstChild.nodeValue;
         if (z.indexOf("Marathi") >= 0)
         {
         xx=x[i].getElementsByTagName("name"); 
        
         txt=txt+"<li>"+xx[0].firstChild.nodeValue +"<br />";
          xx=x[i].getElementsByTagName("description"); 
           txt=txt+xx[0].firstChild.nodeValue +"</li>";
        
         }
        
        
    }    
        
    txt=txt+"</ul>";    
------
 अशा प्रोग्रॅमचे उत्तर खालीलप्रमाणे येईल.